A A A

Aktualności

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu w ślad za e-mailem przesłanym w dniu 23 czerwca br. informuje, że zostało wydane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze m.in. województwa dolnośląskiego w okresie od 18 lipca do 31 lipca 2017 r.

Jest to równoznaczne z zakazem organizowania w tym czasie wszelkich polowań.

Informujemy również, że w tym okresie strzelnica ZO PZŁ Wrocław będzie nieczynna.

 

 

W związku z nieobecnością  na szkoleniu z bezpieczeństwa na strzelnicy w Krotoszynie w czerwcu br. informuję , że drugie i ostateczne szkolenie odbędzie się na

terenie Hubertówki w Malerzowie w dn.23.07.2017 (niedziela) o godż9:00. Obecność obowiązkowa. Nieobecność będzie  skutkowała wstrzymaniem odstrzału.

Prezes koła A. Wierzchowski