A A A

Kalendarz Myśliwego

Szczegółowy kalendarz polowań na cały rok zgodny ze stanem prawnym z dnia 16.03.2005 r dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego. Link znajduje się tutaj