A A A
  • Łowczy - Cielecki Marcin
    Łowczy - Cielecki Marcin
  • Skarbnik - Edward Podczaszyński
    Skarbnik - Edward Podczaszyński
  • Sekretarz - Dziadkiewicz Paweł
    Sekretarz - Dziadkiewicz Paweł

Zarząd

Zarząd Koła Łowieckiego "Knieja" Oleśnica


Prezes -  Żuraw Mariusz


Łowczy -  Cielecki Marcin

 

Skarbnik  - Edward Podczaszyński


Sekretarz -
Dziadkiewicz Paweł

 

Członek Zarządu - Marek Sobieraj

 

Komisja Rewizyjna:


Przewodnicz
ący - Marek Grzesiak

Członkowie komisji:

Trojan Paweł

Suchomski Dawid